A+ A-
logotypy
element graficzny strony
strona główna word link zewnętrzny mazovia.pl link zewnętrzny do biletynu informacji publicznej
Numery kont bankowych          Egzaminy - PBS / Ciechanów 77 8213 0008 2001 0021 0425 0001            Szkolenia PBS / Ciechanów 93 8213 0008 2001 0021 0425 0004
element graficzny strony

Szybki kontakt

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Ciechanowie

ul. Mleczarska 27
06-400 Ciechanów
tel.: Sekretariat (023) 673-57-00,
       Wydział Szkolenia i BRD 23 672-41-41,
       Wydział Egzaminowania 23 673 -24 -56,


e-mail: sek@word.ciechanow.pl

Oddział Terenowy w Mławie
ul. Kopernika 38
06-500 Mława
tel.: (23) 655-26-33

Godziny pracy WORD: 8.00 - 16.00
od poniedziałku do piątku

Menu

link zewnętrzny

Warsztaty dla egzaminatorów

 

WARSZTATY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA  EGZAMINATORÓW

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie informuję, iż organizuje 3- dniowe odpłatne warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów niezatrudnionych w WORD. Zapisy osób zainteresowanymi warsztatami przyjmowane przez Wydział Szkoleń i BRD, telefony do kontaktu 23 672 41 41 . Do warsztatów może przystąpić osoba, która złoży przed rozpoczęciem:

 1. Kartę zgłoszenia
 2. Kserokopię legitymacji egzaminatora lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji egzaminatorów.
 3. Dowód dokonania opłaty za warsztaty.

  Numer konto bankowego:
  PBS / Ciechanów 93 8213 0008 2001 0021 0425 0004
  tytułem : „Warsztaty dla egzaminatorów ”


CZAS TRWANIA: 3 dni
KOSZT WARSZTATÓW: 350 zł / dla stałych klientów 50 zł teniej /
TERMIN KURSU : 23-25 listopada 2018 r.  godz 14.00

PROWADZIMY ZAPISY OSOBIŚCIE ORAZ TELEFONICZNIE

PROGRAM WARSZTATÓW:

I. Zajęcia teoretyczne:

1.Utrwalenie i uzupełnienie wiedzy w zakresie:

 • Psychologii,
 • Dydaktyki,
 • Techniki kierowania i obsługi pojazdu,
 • Przepisów ruchu drogowego,
 • Bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora.

2. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez egzaminatorów podczas
    przeprowadzania egzaminu państwowego.

3. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez osoby egzaminowane podczas
    egzaminu państwowego.

II. Zajęcia praktyczne:

1. Przeprowadzenie, pod nadzorem egzaminatora nadzorującego, części praktycznej egzaminu
    państwowego przeprowadzanej:

 • na placu manewrowym,
 • w ruchu drogowym - przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze osób egzaminowanych.

2. Ocena sposobu przeprowadzania egzaminu państwowego przez egzaminatora nadzorującego
    oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez egzaminatorów.

3. Jazda w ruchu drogowym pojazdem spełniającym warunki pojazdu egzaminacyjnego,
    w zakresie każdej z kategorii prawa jazdy, na jaką egzaminator ma uprawnienia do  
    przeprowadzania egzaminów państwowych.

Szczegółowy program zajęć przygotowuje Dyrektor WORD i przedstawia do zatwierdzenia Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

  


WYDZIAŁ SZKOLENIA i BRD
INFORMACJA TELEFONICZNA
Tel. ( 23 ) 673 57 00 , 672 41 41 , 673 24 56  wew 101 i 105

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r poz. 978 z późń zm. ) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016  poz. 232 z pózn.zm).
Copyright Wojewódzki Ośwodek Ruchu Drogowego 2016 realizacja: virtualmedia.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.