A+ A-
logotypy
element graficzny strony
strona główna word link zewnętrzny mazovia.pl link zewnętrzny do biletynu informacji publicznej
Numery kont bankowych          Egzaminy - PBS / Ciechanów 77 8213 0008 2001 0021 0425 0001            Szkolenia PBS / Ciechanów 93 8213 0008 2001 0021 0425 0004
element graficzny strony

Szybki kontakt

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Ciechanowie

ul. Mleczarska 27
06-400 Ciechanów
tel.: Sekretariat (023) 673-57-00,
       Wydział Szkolenia i BRD 23 672-41-41,
       Wydział Egzaminowania 23 673 -24 -56,


e-mail: sek@word.ciechanow.pl

Oddział Terenowy w Mławie
ul. Kopernika 38
06-500 Mława
tel.: (23) 655-26-33

Godziny pracy WORD: 8.00 - 16.00
od poniedziałku do piątku

Menu

link zewnętrzny

Egzamin teoretyczny

Celem tego egzaminu jest sprawdzenie posiadanej wiedzy w zakresie:

 • znajomości zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się po drogach publicznych,
 • zagrożeń związanych z ruchem drogowym,
 • obowiązków kierowcy i posiadacza pojazdu,
 • postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Przebieg egzaminu teoretycznego:

 • warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie ważnego w dniu egzaminu jednego z dokumentów potwierdzających  tożsamość (dowód osobisty, paszport, karta pobytu),
 • egzamin przeprowadzany jest przy użyciu komputerów,
 • WORD Ciechanów posiada salę nr 1 komputerową wyposażoną w 12 stanowisk, która przeznaczona jest tylko do przeprowadzania egzaminów teoretycznych.

 

 

ZASADY EGZAMINU TEORETYCZNEGO

Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu komputera prawidłowej odpowiedzi na wyświetlane systemem losowym, w czasie rzeczywistym pytania, ujęte w katalogu pytań.

20 pytań z wiedzy podstawowej 

10 pytań o wysokim znaczeniu dla brd

3 pkt.

TAK / NIE

25`

6 pytań o średnim znaczeniu dla brd 

2 pkt.

4 pytania o niskim znaczeniu dla brd 

1 pkt.

12 pytań z wiedzy specjalistycznej

6 pytań o wysokim znaczeniu dla brd

3 pkt.

A/ B/ C

4 pytań o średnim znaczeniu dla brd 

2 pkt.

2 pytania o niskim znaczeniu dla brd 

1 pkt.

 • test zawiera 32 pytania: 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej,
 • pytania są punktowane za 3, 2 i 1 pkt.  w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niewskazanie żadnej odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 pkt,
 • warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest uzyskanie, co najmniej 68 punktów z 74 możliwych,
 • czas trwania testu egzaminacyjnego wynosi maksymalnie 25 minut,
 • tylko jedna odpowiedź w pytaniu jest prawidłowa,
 • nie można cofnąć się do wcześniejszych pytań,
 • projekcja filmu wyświetla się tylko jeden raz, i kończy się stop klatką, która trwa przez cały czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi.

BUDOWA TESTU EGZAMINACYJNEGO
Część podstawowa (20 pytań):

 • pytania jednokrotnego wyboru TAK albo NIE,
 • pytania ilustrowane klipami filmowymi lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych,
 • 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania,
 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi,
 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 pkt),
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 pkt),
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 pkt).

Część specjalistyczna (12 pytań):

 • pytania jednokrotnego wyboru A, B albo C,
 • pytania ilustrowane w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami,
 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi,
 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 pkt),
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 pkt),
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 pkt).

Po zakończeniu część teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator na wniosek osoby egzaminowanej :

 • dokonuje wydrku arkusza odpowiedzi,
 • umożliwia do wglądu pytania egzaminacyjne wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi prawidłowej - dotyczy osób, które otrzymały negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego.
Copyright Wojewódzki Ośwodek Ruchu Drogowego 2016 realizacja: virtualmedia.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.