A+ A-
logotypy
element graficzny strony
strona główna word link zewnętrzny mazovia.pl link zewnętrzny do biletynu informacji publicznej
Numery kont bankowych          Egzaminy - PBS / Ciechanów 77 8213 0008 2001 0021 0425 0001            Szkolenia PBS / Ciechanów 93 8213 0008 2001 0021 0425 0004
element graficzny strony

Szybki kontakt

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Ciechanowie

ul. Mleczarska 27
06-400 Ciechanów
tel.: Sekretariat (023) 673-57-00,
       Wydział Szkolenia i BRD 23 672-41-41,
       Wydział Egzaminowania 23 673 -24 -56,


e-mail: sek@word.ciechanow.pl

Oddział Terenowy w Mławie
ul. Kopernika 38
06-500 Mława
tel.: (23) 655-26-33

Godziny pracy WORD: 8.00 - 16.00
od poniedziałku do piątku

Wnioski, skargi, i zażalenia, prosimy składać poprzez system:

link zewnętrzny - epuap

Adres skrzynki podawczej w systemie e-puap: uhe314q2if

Menu

link zewnętrzny

Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

WYDZIAŁ SZKOLENIA i BRD
INFORMACJA TELEFONICZNA
Tel. ( 23 ) 672 41 41

Udział w szkoleniu powoduje zmniejszenie liczby punktów karnych o 6, redukowanych z najwcześniej przyznanych w ewidencji punktów. Zaświadczenia o odbyciu szkolenia Dyrektor WORD w Ciechanowie przesyła organowi prowadzącemu ewidencję.

Możliwość odbycia tego rodzaju szkoleń, przedłużono do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych .

W SZKOLENIU MOGĄ UCZESTNICZYĆ OSOBY:

  1. Posiadające prawo jazdy co najmniej 1 rok.
  2. Posiadające na swoim koncie nie więcej niż 24 punkty karne.
  3. Odbyły ostatnie szkolenie minimum 6 miesięcy wcześniej.

OSOBY ZAINTERESOWANE PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA POWINNY WYSŁAĆ NA ADRES szkolenia@word.ciechanow.pl :

  1. Kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem. -pobierz
  2. Dowód dokonania opłaty ze szkolenie.
  3. Wybrany termin

 

UWAGA! W związku z ograniczoną liczbą osób uczestniczących wprowadzamy KOLEJNOŚĆ WNIESIONYCH WPŁAT!

 

NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA:  22.07.2020 r. (środa) o godz. 14:00

                         

KOSZT SZKOLENIA: 300 zł

Opłatę należy dokonać przelewem bankowym na konto WORD Ciechanów

 93 8213 0008 2001 0021 0425 0004  

 tytułem:  „ imię, nazwisko, na szkolenie redukujące punkty karne”. 


CZAS TRWANIA: 6 x 45 minut (Szkolenie trwa jeden dzień, w dni robocze, w godzinach popołudniowych)

PROWADZIMY ZAPISY TELEFONICZNIE I MAILOWO

 

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.
  2. Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych.
  3. Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U 2018 r. poz 1990 z późn.zm)
Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 r poz 957)
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego ( Dz. U z 2012 r. poz. 488) .

Copyright Wojewódzki Ośwodek Ruchu Drogowego 2016 realizacja: virtualmedia.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.