A+ A-
logotypy
element graficzny strony
strona główna word link zewnętrzny mazovia.pl link zewnętrzny do biletynu informacji publicznej
Numery kont bankowych          Egzaminy - PBS / Ciechanów 77 8213 0008 2001 0021 0425 0001            Szkolenia PBS / Ciechanów 93 8213 0008 2001 0021 0425 0004
element graficzny strony

Szybki kontakt

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Ciechanowie

ul. Mleczarska 27
06-400 Ciechanów
tel.: Sekretariat (023) 673-57-00,
       Wydział Szkolenia i BRD 23 672-41-41,
       Wydział Egzaminowania 23 673 -24 -56,


e-mail: sek@word.ciechanow.pl

Oddział Terenowy w Mławie
ul. Kopernika 38
06-500 Mława
tel.: (23) 655-26-33

Godziny pracy WORD: 8.00 - 16.00
od poniedziałku do piątku

Menu

link zewnętrzny

Szkolenie dla osób kierujących ruchem drogowym

WYDZIAŁ SZKOLENIA i BRD
INFORMACJA TELEFONICZNA
Tel. ( 23 ) 672 41 41

PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:

 1. Skierowanie na szkolenie lub wniosek od przedsiębiorcy, bądź innego podmiotu.
 2. Kserokopię dowodu osobistego.
 3. Dowód dokonania opłaty za szkolenie.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 8 x 45 min. /1 dzień/

Terminy ustalane są w oparciu o zgłoszenia uczestników.
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia dla grup w siedzibie firmy.

KOSZT SZKOLENIA: 350 zł. ( przy grupach zorganizownych cena do negocjacji )

PROWADZIMY ZAPISY OSOBIŚCIE ORAZ TELEFONICZNIE

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym.
 2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nimi wiążą.
 3. Możliwości reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z przepisami.
 4. Elementy wyposażenia osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym.
 5. Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego.
 6. Sposób podawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów.
 7. Praktyczne ćwiczenia podawania sygnałów drogowych ze wskazaniem sposobu podawania poleceń kierującym. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania się.
 8. Sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach symulowanych ( rzeczywistych )

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wydawane jest zaświadczenie, ważne przez okres 5 lat.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U Z 2018r poz 1990 z późn.zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r, poz. 143 z późn.zm).

Copyright Wojewódzki Ośwodek Ruchu Drogowego 2016 realizacja: virtualmedia.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.