A+ A-
logotypy
element graficzny strony
strona główna word link zewnętrzny mazovia.pl link zewnętrzny do biletynu informacji publicznej
Numery kont bankowych          Egzaminy - PBS / Ciechanów 77 8213 0008 2001 0021 0425 0001            Szkolenia PBS / Ciechanów 93 8213 0008 2001 0021 0425 0004
element graficzny strony

Szybki kontakt

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Ciechanowie

ul. Mleczarska 27
06-400 Ciechanów
tel.: Sekretariat (023) 673-57-00,
       Wydział Szkolenia i BRD 23 672-41-41,
       Wydział Egzaminowania 23 673 -24 -56,


e-mail: sek@word.ciechanow.pl

Oddział Terenowy w Mławie
ul. Kopernika 38
06-500 Mława
tel.: (23) 655-26-33

Godziny pracy WORD: 8.00 - 16.00
od poniedziałku do piątku

Menu

link zewnętrzny

Przewóz towarów niebezpiecznych

DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR)

WYDZIAŁ SZKOLENIA i BRD
INFORMACJA TELEFONICZNA
Tel. ( 23 ) 672 41 41

DO KURSU MOGĄ PRZYSTĄPIĆ OSOBY, KTÓRE:

 1. Mają ukończone 21 lat.
 2. Posiadają prawo jazdy.

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM KURSU:

 1. Wypełniony druk danych osobowych / wniosek.
 2. Kserokopię prawa jazdy.
 3. Dowód wpłaty.
 4. Kolorową fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, na jasnym tle (zgodnie z Rozporządzeniem MTBiM z dnia 13 listopada 2012 r. poz. 1297).
 Lp.     Rodzaj kursu oraz wysokość opłat z tytułu kursu. Wymiar
godzinowy kursu
Czas trwania
kursu w dniach
1. Kurs ADR początkowy - szkolenie podstawowe 24 3
2. Kurs ADR początkowy - szkolenie specjalistyczne 300,- za każdy rodzaj szkolenia specjalistycznego Cysterny 16 2
3. Klasy 1 - wybuchowe 8 1
4. Klasy 7 - promieniotwórcze 8 1
5. Kurs ADR doskonalący - szkolenie 16 2
6. Kurs ADR doskonalący - szkolenie specjalistyczne 300,- za każdy rodzaj szkolenia specjalistycznego Cysterny 8 1
7. Klasy 1 - wybuchowe 5 1
8. Klasy 7 - promieniotwórcze 5 1

 

KURS PODSTAWOWY ADR (WSZYSTKICH KLAS)

Przeszkolenie powinny odbyć osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych:

 • kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne,
 • pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych,
 • pracownicy firm spedycyjnych lub transportowych zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych.

 

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z głównymi rodzajami zagrożeń występujących podczas przewozu towarów niebezpiecznych, działaniami zapobiegawczymi oraz czynnościami, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku.

Ponadto szkolenie będzie obejmować takie zagadnienia, jak zasady oznakowania pojazdu, ładowania oraz rozładowywania pojazdu.

CZAS TRWANIA KURSU: 24 x 45 min. /3 dni/
KOSZT KURSU: 550 zł
CZAS TRWANIA KURSU SPECJALISTYCZNEGO: 16 x 45 min. /2 dni/
KOSZT KURSU SPECJALISTYCZNEGO: 300 zł

PROWADZIMY ZAPISY OSOBIŚCIE ORAZ TELEFONICZNIE

 

KURS SPECJALISTYCZNY ADR W ZAKRESIE PRZEWOZU W CYSTERNACH - DLA OSÓB PO KURSIE PODSTAWOWYM

Przeszkolenie powinni odbyć kierowcy:

 • pojazdów przewożących towary niebezpieczne w cysternach o pojemności powyżej 1 m3,
 • pojazdów-baterii o pojemności całkowitej powyżej 1 m3,
 • pojazdów przewożących towary niebezpieczne w kontenerach-cysternach, MEGC lub cysternach przenośnych, o pojemności jednostkowej powyżej 3 m3.

CZAS TRWANIA KURSU: 16 x 45 min. /2 dni/
KOSZT KURSU: 300 zł
KOSZT KURSU SPECJALISTYCZNEGO: 300 zł

 

KURS SPECJALISTYCZNY ADR W ZAKRESIE PRZEWOZU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH KLASY 1

Przeszkolenie powinni odbyć kierowcy przewożący materiały i przedmioty wybuchowe.

CZAS TRWANIA KURSU: 8 x 45 min. /1 dzień/

 

KURS SPECJALISTYCZNY ADR W ZAKRESIE PRZEWOZU MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH KLASY 7

Przeszkolenie powinni odbyć kierowcy przewożący materiały promieniotwórcze.

CZAS TRWANIA KURSU: 8 x 45 min. /1 dzień/

 

Podstawa prawna:
Umowa ADR,
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U.2018 r , poz. 169 z późn. zm. ),
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 619 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia  2013 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 683 ).
Copyright Wojewódzki Ośwodek Ruchu Drogowego 2016 realizacja: virtualmedia.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.