A+ A-
logotypy
element graficzny strony
strona główna word link zewnętrzny mazovia.pl link zewnętrzny do biletynu informacji publicznej
Numery kont bankowych          Egzaminy - PBS / Ciechanów 77 8213 0008 2001 0021 0425 0001            Szkolenia PBS / Ciechanów 93 8213 0008 2001 0021 0425 0004
element graficzny strony

Szybki kontakt

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Ciechanowie

ul. Mleczarska 27
06-400 Ciechanów
tel.: Sekretariat (023) 673-57-00,
       Wydział Szkolenia i BRD 23 672-41-41,
       Wydział Egzaminowania 23 673 -24 -56,


e-mail: sek@word.ciechanow.pl

Oddział Terenowy w Mławie
ul. Kopernika 38
06-500 Mława
tel.: (23) 655-26-33

Godziny pracy WORD: 8.00 - 16.00
od poniedziałku do piątku

Menu

link zewnętrzny

Procedura odwoławcza

W przypadku pytań lub wątpliwości co do przebiegu egzaminu, prosimy zwracać się Dyrektora WORD w Ciechanowie

Zgodnie z Art. 68 ust. 1 Ustawy o kierujących z dnia 5 stycznia 2011 roku osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego może zgłaszać, za pośrednictwem dyrektora ośrodka egzaminowania, do właściwego organu nadzoru, skargi i zastrzeżenia co do jego przebiegu i oceny.

Skargi można składać w ciągi 14 dni od dnia, w którym egzamin był przeprowadzony.

 • Nadzór nad procesem egzaminowania w WORD Ciechanowie sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego,
 • Skargi i zastrzeżenia co do przebiegu i oceny egzaminu państwowego należy składać za pośrednictwem Dyrektora WORD w Ciechanowie, w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Mleczarskiej 27.

Skarga może zostać złożona:

 1. Osobiście pod wskazanym wyżej adresem w godzinach urzędowania
 2. Za pośrednictwem poczty na adres:
  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Ciechanowie
  ul. Mleczarska 27
  06-400 Ciechanów
 3. e-mailem na adres: sek@word.ciechanow.pl
 4. Faxem na numer: (23) 673 24 56 wew. 102

Działając w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego skargi i zastrzeżenia co do przebiegu egzaminu i jego oceny rozpatruje:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Organizacji
Biuro ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami
ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa

Copyright Wojewódzki Ośwodek Ruchu Drogowego 2016 realizacja: virtualmedia.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.