A+ A-
logotypy
element graficzny strony
strona główna word link zewnętrzny mazovia.pl link zewnętrzny do biletynu informacji publicznej
Numery kont bankowych          Egzaminy - PBS / Ciechanów 77 8213 0008 2001 0021 0425 0001            Szkolenia PBS / Ciechanów 93 8213 0008 2001 0021 0425 0004
element graficzny strony

Szybki kontakt

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Ciechanowie

ul. Mleczarska 27
06-400 Ciechanów
tel.: Sekretariat (023) 673-57-00,
       Wydział Szkolenia i BRD 23 672-41-41,
       Wydział Egzaminowania 23 673 -24 -56,


e-mail: sek@word.ciechanow.pl

Oddział Terenowy w Mławie
ul. Kopernika 38
06-500 Mława
tel.: (23) 655-26-33

Godziny pracy WORD: 8.00 - 16.00
od poniedziałku do piątku

Menu

link zewnętrzny

Opłaty za egzamin

OPŁATY ZA EGZAMIN PAŃSTWOWY NA PRAWO JAZDY
OD 19 STYCZNIA 2013 ROKU

 Lp.   Kategoria   Teoria i Praktyka   Teoria   Praktyka 
1. AM 170 30 140
2. A/A1/A2 210 30 180
3. B/B(96) 170 30/ - 140/170
4. B1/C1/D1 200 30 170
5. T 200 30 170
6. C 230 30 200
7. D 230 30 200
8. B+E     200
9. C+E     245

 

  • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, wnoszą 50 % opłaty za egzamin praktyczny. W takiej sytuacji egzamin prowadzony jest pojazdem będącym w dyspozycji tej osoby.
  • W przypadku niestawienia się na egzamin praktyczny można zapisać się na nowy termin dokonując dopłaty w wysokości 100% opłaty za egzamin.
  • W przypadku wyznaczenia terminu egzaminu teoretyczno - praktycznego, gdy osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego, jest pobierana 100% opłata za egzamin teoretyczny .
  • W przypadku wyznaczenia terminu egzaminu teoretyczno - praktycznego, gdy osoba niezgłasza się na egzamin teoretyczny jest pobierane 100% za egzamin teoretyczny oraz 100% za egzamin praktyczny;

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu , Budownicta i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów. (Dz.U. 2014 r. poz 974).

WORD, 06-400 Ciechanów,
ul. Mleczarska 27,
tel./fax: 023 673 24 56, 673 57 00
Bank Spółdzielczy Nr. konta: 77 8213 0008 2001 0021 0425 0001  

Copyright Wojewódzki Ośwodek Ruchu Drogowego 2016 realizacja: virtualmedia.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.