A+ A-
logotypy
element graficzny strony
strona główna word link zewnętrzny mazovia.pl link zewnętrzny do biletynu informacji publicznej
Numery kont bankowych          Egzaminy - PBS / Ciechanów 77 8213 0008 2001 0021 0425 0001            Szkolenia PBS / Ciechanów 93 8213 0008 2001 0021 0425 0004
element graficzny strony

Szybki kontakt

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Ciechanowie

ul. Mleczarska 27
06-400 Ciechanów
tel.: Sekretariat (023) 673-57-00,
       Wydział Szkolenia i BRD 23 672-41-41,
       Wydział Egzaminowania 23 673 -24 -56,


e-mail: word@word.ciechanow.pl

Oddział Terenowy w Mławie
ul. Kopernika 38
06-500 Mława
tel.: (23) 655-26-33

Godziny pracy WORD: 8.00 - 16.00
od poniedziałku do piątku

Menu

link zewnętrzny

Aktualności

Regionalna Konferencja BRD
2017-12-04

Regionalna Konferencja BRD

W dniu 1 grudnia 2017 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ciechanowie odbyła się Regionalna Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.  Głównym tematem była ocena stanu bezpieczeństwa w subregionie ciechanowskim oraz możliwości skuteczniejszych działań w tym zakresie.

Organizatorem był WORD  w Ciechanowie przy współudziale Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie

Uczestnikami konferencji byli m.in. : Przewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Sekretarz Mazowieckiej Rady BRD,  Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego , Komendanci Powiatowi Policji wraz z Naczelnikami Wydziałów Ruchu Drogowego, Komendanci Państwowych Straży Pożarnych, Starosta Ciechanowski , Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Płońsku, Przedstawiciel Burmistrza Miasta Mławy,    przedstawiciele zarządów dróg, studenci PWSZ w Ciechanowie i przedstawiciel ciechanowskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Wszystkich zgromadzonych gości przywitała Dyrektor WORD w Ciechanowie Pani Anna Katarzyna Gwoździk.

Prelegentami konferencji byli: dr Bartłomiej Panfil Kierownik Zakładu bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ w Ciechanowie, który wygłosił Inauguracyjny wykład, przedstawiciel Komendantów Powiatowych Policji subregionu ciechanowskiego - insp. Grzegorz Grabowski Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie, Krzysztof Knyż Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego  ds. komunikacji rowerowej, Grzegorz Goszczyński Kierownik Oddziału Wojewódzkiego ITD w Radomiu, Ekspert Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z s. w Radomiu podinsp. Sławomir Popiel oraz Dyrektor WORD Ciechanów Anna Katarzyna Gwoździk.

Jednym z celów konferencji było podsumowanie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie subregionu ciechanowskiego  oraz zaprezentowanie działań profilaktycznych na rzecz BRD podejmowanych przez Policję we współpracy z innymi podmiotami.  Konferencja była również okazją do podsumowania akcji „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” prowadzonej w 2017 r. na terenie subregionu,  w którego skład wchodzą powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski i żuromiński.

 Podczas konferencji odbyło się uroczyste przekazanie alkomatów Iblow. 8 urządzeń do szybkiego badania stanu trzeźwości uczestników ruchu drogowego trafiło  do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, w Płońsku i w Żurominie. Urządzenia przekazał Dyrektor WORD w Warszawie  Pan Dariusz Marek Szczygielski.

Copyright Wojewódzki Ośwodek Ruchu Drogowego 2016 realizacja: virtualmedia.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.