A+ A-
logotypy
element graficzny strony
strona główna word link zewnętrzny mazovia.pl link zewnętrzny do biletynu informacji publicznej
Numery kont bankowych          Egzaminy - PBS / Ciechanów 77 8213 0008 2001 0021 0425 0001            Szkolenia PBS / Ciechanów 93 8213 0008 2001 0021 0425 0004
element graficzny strony

Szybki kontakt

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Ciechanowie

ul. Mleczarska 27
06-400 Ciechanów
tel.: (23) 672 41 41, 673 57 00, 673 24 56

e-mail: sek@word.ciechanow.pl

Godziny pracy WORD

8.00 - 16.00 (pon.-pt.)

 

Oddział Terenowy w Mławie
ul. Kopernika 38
06-500 Mława
tel.: (23) 655-26-33

 

Wnioski, skargi, i zażalenia, prosimy składać poprzez system:

link zewnętrzny - epuap

Adres skrzynki podawczej w systemie e-puap: uhe314q2if

Menu

link zewnętrzny

KURS REEDUKACYJNY

PRZED ROZPOCZĘCIEM  KURSU REEDUKACYJNEGO W ZAKRESIE
PROBLEMATYKI  PRZECIWALKOHOLOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:

  • skierowanie (prosimy o dotrzymanie 6 tygodniowego terminu ukończenia kursu od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny),
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za kurs.
  • dokumenty proszę przesyłać ma adres e-mail: szkolenia@word.ciechanow.pl

 ZAPISU NA SZKOLENIE MOŻNA DOKONAĆ:

osobiście lub przez upoważnioną osobę

  w Ośrodku: pokoje nr 8 i 9

telefonicznie:

( 23 ) 672 41 41/ wew. 101,112

TERMIN KURSU: 08-09.10.2020 r. w gozinach 8:00-16:00

KOSZT SZKOLENIA: 400 zł brutto

Opłatę należy dokonać przelewem bankowym na konto WORD Ciechanów :

  93 8213 0008 2001 0021 0425 0004  

tytułem:  „ imię, nazwisko uczestnika, na kurs reedukacyjny w terminie .... ”. 

 

WARUNKIEM ZAPISU JEST OTRZYMANIE POTWIERDZENIA, KTÓRE WYSTAWIA

PRACOWNIK WYDZIAŁU I PRZEKAZUJE OSOBIŚCIE BĄDŹ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

  • kurs obejmuje 16 godzin i jest prowadzony przez dwa dni, po 8 godzin każdego dnia  
  • zajęcia prowadzone są w formie wykładów.

Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej wymagamy od uczestników kursu maseczek oraz rękawiczek, a także zgody na pomiar temperatury ciała.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień kursu

Liczba godzin

Forma zajęć

Zagadnienia

I

8

Wykład

Podstawowe informacje dotyczące prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Omówienie powodów, dla których ludzie decydują się na prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
Problemy    związane   z używaniem alkoholu, środków działających podobnie     do alkoholu.

Sposoby autodiagnozy stylu picia alkoholu oraz używania środków działających podobnie do alkoholu, poziomu samokontroli i tendencji  do zachowań ryzykownych oraz ulegania wpływom zewnętrznym.

II

8

Wykład

Odpowiedzialność   oraz   sposoby przeciwdziałania        problemowi prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub  środka działającego podobnie do alkoholu.

Regulamin kursu reedukacyjnego

Wszelkie informacje na temat szczegółowych danych dotyczących szkoleń można uzyskać w Wydziale Szkoleń i BRD: ( 23 ) 672 41 41 , 23 672 24 56 , 673 57 00 / wew. 101, 112

Podstawa prawna:
1.  Ustawa z dnia  5 stycznia 2011 r   o  kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r  poz. 1268 )

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki
    przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii  oraz  szczegółowych warunków  i  trybu kierowania  na  badania
    lekarskie lub badania psychologiczne z zakresu psychologii transportu (Dz. U. z 2019 r poz. 140).

Copyright Wojewódzki Ośwodek Ruchu Drogowego 2016 realizacja: virtualmedia.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.